Centre Mèdic Oficial - Qualitat Sanitària -


Facilitem estudis tècnics a empreses del ram alimentari:

                     Indústria Alimentària.

                     Comerç alimentari.

                     Hostaleria i Restauració.


  •  Curs de Manipulació d'aliments.
  •  Implantació APPCC.
  •  Assessorament en Higiene Alimentària.