Centre Mèdic Oficial - Qualitat Sanitària -

  

Els principis trets diferencials de la nostra oferta assistencial són:

- L’excel.lència en els serveis assistencials donats, tant als propis usuaris com als directors dels nostres clients (empreses, clubs esportius, ...)

- La qualitat i personalització del tracte en tots els nivells assistencials.

- La facilitació dels tràmits administratius.

- La línia de serveis de suport a diferents clubs, que ha facilitat el coneixement del nostre grup i dels seus serveis, afavorint la captació de nous clients dins del mercat .