Centre Mèdic Oficial - Qualitat Sanitària -

MEDICINA

 Entre els serveis que prestem destaquem els següents:

  • Reconeixements Mèdics - UNITATS MÒBILS
  • MEDICINA ESPORTIVA
  • DIETÉTICA I NUTRICIÓ (Esportistes, nutricions equilibrades).
  • MEDICINA GENERAL
  • Cursos de primers Auxilis. i DEA (Desfibrilador Extern Automatitzat)
  • CONSULTA  tabaquisme, alcohol, drogues, obesitat, etc.
  • PERITATGES JUDICIALS SANITARIS.
  • VALORACIONS DE DANYS.