Centre Mèdic Oficial - Qualitat Sanitària -

Disposem de 2 UNITATS  MÒBILS


                                       TIPUS DE RECONEIXEMENTS

 Bicicleta Cardirus.

 Cardiosolft + 3 Cardiocare

 5 espirómetres Datospir

 
2 Dinanòmetres manual i dorsals

 Altres equipamens segons esport (audiometria, otoscop, visiontest,...) 

2 Unitats Mòbils

SPORTIU BÀSIC (MDB): Orientat a esport escolar o llicència federativa Valoració general. Electrocardiograma. Examen articular i muscular. Composició corporal- Percentatge de greix. Estudi nutricional i dieta.

TEST D'ESFORÇ INDIRECTE ( TEI ): A l'examen MDB anterior s'afegeix una prova d'esforç, en cinta, bicicleta amb electrocardiograma per a despistatge de situacions patològiques de l'esportista en la seva activitat habitual .

TEST DE VALORACIÓ FUNCIONAL O DE RENDIMENT ( TR ): l'examen anterior es realitza amb anàlisi de gasos per a l'estudi del metabolisme en esforç i definició de valors utilitzables en l'entrenament. Es determina el consum d'oxigen màxim-VO2.

En els reconeixements TR es poden completar els test amb la determinació dels llindars làctics durant les proves d'esforç, la qual cosa serà d'utilitat per a adaptar individualment la freqüència cardíaca ( pols) al nivell d'esforç. 


PREUS ESPECIALS PER CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES 


TELF. CONTACTE   972 20 89 11